کلینیک پوست و مو، لیزر، زیبایی،تناسب اندام دکتر مرتضی ادبی

 تزریق چربی خود شخص به باسن همان شخص جایگزین روشهای قدیمی که استفاده از پروتزهای مصنوعی بود شده است. ابتدا چربی از نواحی شکم،پهلوها،پشت،رانها برداشته می شود و به باسن با تکنیک پشرفته خاصی منتقل می شود.اکنون برجسته سازی باسن با تزریق چربی به عنوان یک موفقیت بزرگ در تناسب و زیبایی اندام محسوب می شود.چون بجای پروتز مصنوعی از چربی بدن خود شخص استفاده می شود.که واکنشهای جسم خارجی را نخواهد داشت.اغلب به این روش Brazilian Butt Lift  می گویند. با برداشتن چربیهای ناخواسته در نواحی شکم و پهلوها و برجسته سازی باسن باعث ظاهر زیبا و تناسب اندام می شود.نتیجه کار بسیار رضایت بخش با اندامی طبیعی است که امروزه با سرعت زیاد جایگزین روشهای قدیمی شده است.برای دیدن بهترروی عکس ضربه بزنید.

تماس با ما

تماس با ما بابل، میدان کشوری، خ, سرگرد قاسمی، جنب آزمایشگاه فیروزجاهی، مجتمع باران طبقه سوم

 

تماس با ما تلفن : 32288838 - 011

 

تماس با ما ایمیل : info @ dr-adabi.ir

 

تماس با ما سایت : www.dr-adabi.ir

Template Design:Dima Group